เปิดโครงการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด เป็นฐานผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดทั่วประเทศ

นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ​ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด เป็นฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข่าวสารเด็ก

ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเปิดโครงการ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสด ไปยังโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ครูปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 81 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,200 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กสทช. สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้